Informácie o klube

VYHLÁSENIE O POUKAZANÍ SUMY

Stanovy klubu (MS Word)

Prihláška (MS Word)

 


Postup pri zaregistrovaní do Klubu prívlače:
Každý kto má záujem stať sa členom klubu, musí zaplatiť členský príspevok na číslo účtu - IBAN SK 98 5600 0000 0072 0740 3001 v Prima banke, alebo na ktorejkoľvek pošte zaplatením poštovou poukážkou typu "U". Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s originálom ústrižku o zaplatení zašle poštou, alebo osobne na adresu Klubu prívlače. Po zaevidovaní nového člena do klubu bude tento oficiálne prijatý za člena na najbližšom stretnutí klubu, kde mu bude vrátený originál ústrižku o zaplatení členského.

Za všetkých členov Klubu prívlače Vás pozdravuje Crkoň Robert - predseda.

PETROV ZDAR A PRÍVLAČI ZVLÁŠŤ!!!

 

Partner

Reklamný prúžok
Libra Lures

Partner

Reklamný prúžok
DAIWA CORMORAN - generálny sponzor slovenskej prívlačovej reprezentácie

Partner

Reklamný prúžok
OukroFishing

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Reklama

Reklamný prúžok