Zubáče na riekach

Skôr, ako sa zameriame na samotný lov, skúsme si o zubáčovi niečo povedať. Pre tých skúsenejších to nie je nič nové, ale aj tak si zopakujme niektoré základné poznatky o výskyte, potrave a chovaní sa tohto dravca. Zubáč veľkoústy na Slovensku žije v priehradách, rybníkoch a vo všetkých riekach v pásme pleskáča. Má rád tvrdšie kamenisté dno s množstvom prekážok, ako sú veľké skaly, utopené stromy, piliere mostov, alebo zlomy na dne, kde sa zdržuje počas dňa, keď práve nie je aktívny. Živí sa drobnými rybkami a ich zdochlinami. Je to nočný dravec, ale v neskorom jesennom období, keď je teplota vody nízka, ho môžeme úspešne loviť skoro ráno alebo aj počas dňa.

01

Zubáč je do určitej veľkosti ryba žijúca v húfoch. V jednom húfe sa nachádzajú len jedince približne rovnakej veľkosti. Väčšie zubáče žijú skôr samotársky. Lovíme ich prevažne vo väčších hĺbkach, ale počas letných mesiacov sa zubáče vydávajú za potravou aj do plytších vôd v blízkosti brehov.

Podľa mojich skúseností je v letnom období najlepším časom na lov zubáča súmrak a približne hodina po ňom. Ďalším dôležitým faktorom je výskyt potencionálnej koristi pre zubáča. Na riekach sa drobné rybky večer začnú sťahovať do menej prúdnych a plytších úsekov. Ak poznáte vo svojom revíre takéto miesta, skôr či neskôr narazíte aj na zubáča. Nevzdávajte sa po prvom neúspechu, skôr sa snažte odpozorovať, v akom čase tam zubáče lovia. Ich prítomnosť bude sprevádzaná tzv. „cmukaním". Je to dané spôsobom lovu tohto dravca. Zubáč sa dostane pod húf rybičiek a svoj útok vedie odspodu. Ako ostriež, tak aj zubáč svoju koriť pri útoku nasaje, čo na hladine počuť ako „cmuk". Ja v takýchto úsekoch lovím výlučne na woblery. Lov na gumové nástrahy nie je taký účinný, pretože zubáče sa sústredia na potravu pri hladine. Wobler nahadzujem viac na stred rieky a pomalým vedením sťahujem do miest, kde zubáče lovia. Veľmi účinné je, ak wobler na chvíľku zastavím, nechám ho 2 – 3 sekundy unášať prúdom a potom špičkou prútu šklbnem. Takýmto spôsobom sa snažím imitovať zranenú rybku, ktorá je pre dravca dostupnejšou korisťou. Veľkosť woblerov používam najčastejšie od 6 do 11 cm. Pri love v plytších úsekoch sú to výlučne štíhlejšie typy s označením floating, alebo suspending. Farby uprednostňujem prírodné v odtieňoch beličky a ostrieža. Niekedy je dobrou voľbou aj použitie reflexných fluo farieb.

02

Hlbokopotápavý wobler od fy Daiwa.

Keď sa začne voda ochladzovať a rybičky začínajú opúšťať plytké partie rieky, stávajú sa vhodnými miestami na lov zubáča hlboké úseky s množstvom prekážok, zlomy na dne (hrany), alebo piliere mostov. Tu sa zubáče zdržujú aj počas dňa a v prevažnej väčšine odtiaľ vyrážajú za potravou. Je preto dobré, ak revír, v ktorom lovíte poznáte a viete kde sa takéto miesta nachádzajú. Ja tu používam woblery s väčšími lopatkami, ktoré sa dokážu ponoriť až ku dnu, kde sa zubáče v prevažnej miere zdržiavajú. Veľmi dobré nástrahy, ktoré sa pri love zubáčov v hlbších úsekoch rieky osvedčili, sú rôzne gumové nástrahy, ako rippre, twistre alebo smáčiky. Veľkosti a farebné prevedenie uprednostňujem ako pri love s woblerom. Čo je veľmi dôležité pri love s gumenými nástrahami (gumami), je zvolenie ideálnej jigovej hlavy. Aj keď lovíme na tom istom úseku rieky, nie vždy je vhodná tá istá váha jigovej hlavičky.

03

V plytších úsekoch je vhodnou voľbou 8-centimetrový Squad Minnow od firmy Illex

Pokiaľ zvolíme vedenie gúm ťahaním proti prúdu , musíme použiť ťažšiu záťaž jigu. Je to preto, lebo prúd rieky, ktorý sa opiera do silónu alebo šnúry, nám nástrahu nadvihuje do stĺpca mimo zorné pole ryby loviacej pri dne. Je pravdou, že sa nám znižuje pravdepodobnosť straty nástrahy, ale na druhej strane sa tiež znižujú aj naše šance na úspech. Pri tomto spôsobe vedenia nástrah uprednostňujem lov s ripprami a twistrami . Využívam prúd rieky k oživeniu nástrah. Nástrahu priťahujem tzv. skokmi. Čo to znamená v praxi? Prudkým zdvihnutím špičky prútu nadvihnem nástrahu nad dno, pootočím kľučkou navijáku a nechám nástrahu spadnúť na dno. Zábery prichádzajú väčšinou pri padaní nástrahy.

04

Moje obľúbené „gumy" na zubáče od firmy Gunki

Pri vedení gumy naplavovaním musíme naopak váhu jigu znížiť, aby nedochádzalo k častému zachytávaniu a stratám nástrah. Pri tomto spôsobe vedenia je veľmi dôležité brať do úvahy silu prúdu, hrúbku silónu prípadne šnúry a samozrejme aj veľkosť nástrahy. Pri naplavovaní nástrahy sa vlastne pokúšame imitovať poranenú alebo mŕtvu rybku, ktorú unáša prúd. Preto sú vhodnými nástrahami rôzne tvary štíhlych smáčikov. Pri tomto love sa snažíme nástrahu len mierne nadvihovať nad dno. Zábery od zubáča sú veľmi špecifické a ten, kto má skúsenosti s lovom dravých rýb ho zväčša rozpozná hneď.

05

Vhodné woblery na lov zubáča od firiem Illex, Gunki a Rapala

A aké náčinie je vhodné na lov zubáčov na prívlač? Najčastejšie používam prúty s vrhacou záťažou do 30 g v dĺžkach 2,40 až 2,70 m. Pri love s gumenými nástrahami sú to prevažne jigové prúty. Naviiák veľkosti 2500 a uprednostňujem šnúru. Nástrahy som už spomínal, najčastejšie sú v dĺžkach od 6 do 11 cm a váha jigov je závislá od sily prúdu.

Na záver vám prajem veľa krásnych zážitkov pri love tohto náladového dravca , akým zubáč bez pochýb je. Chcel by som nás všetkých povzbudiť - chovajme sa k tejto ušľachtilej rybe s náležitou úctou a rozumom, pretože stavy zubáčov sa v našich riekach za posledné roky citeľne znížili.

Juraj Smatana

 

Partner

Reklamný prúžok
Libra Lures

Partner

Reklamný prúžok
DAIWA CORMORAN - generálny sponzor slovenskej prívlačovej reprezentácie

Partner

Reklamný prúžok
OukroFishing

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Reklama

Reklamný prúžok