Trout stalking - po stopách veľkých pstruhov

Štart novej pstruhovej sezóny sa už nezadržateľne blíži a mnohí z nás sú naplnení očakávaniami, čo prinesie. Pri vode dostaneme šancu naplniť predsavzatia dané počas zimných mesiacov prívlačovej abstinencie. Pstruh potočný je bezpochyby jednou z najkrajších rýb lovených u nás na prívlač a radí sa k druhom, na ktorý je vyvíjaný najväčší tlak zo strany rybárov. Patrí k našim pôvodným druhom rýb. Prostredie, v ktorom žije, len prispieva k atraktivite jeho lovu. Prudké horské toky s čistou vodou sú prirodzeným domovom tohto dravca. A dravec je to so všetkým, čo k tomu patrí. Je rýchly, obratný, opatrný a pritom stále dobre reagujúci na umelé nástrahy. Toto všetko z neho robí vyhľadávaný cieľ medzi priaznivcami prívlače.

 

01

 

Zameriavať sa pri love pstruhov cielene na tie väčšie jedince si vyžaduje trochu odlišný prístup k lovu zo strany rybára, než na aký je zvyknutý pri bežnom love. Anglické slovo „stalking" je známe skôr medzi kaprármi, no presne vystihuje to, o čo pri tomto spôsobe lovu ide. V preklade znamená stopovanie, sledovanie či cielený lov konkrétneho druhu ryby so zameraním na tie najväčšie exempláre. Náladovosť a prieberčivosť veľkých jedincov, s ohľadom na ich prirodzenú ostražitosť je silným argumentom k tomu, prečo sú mnohí rybári ochotní podstupovať tieto náročné lovy. Častokrát sú potrebné viaceré vychádzky ku konkrétnemu miestu, kým sa nám podarí presvedčiť veľkého pstruha k záberu a to aj napriek tomu, že poznáme jeho úkryt. K jeho uloveniu dopomôže zhoda priaznivých okolností a patričná dávka šťastia.

V našich vodách je aj v dnešnej dobe naštastie stále možné venovať sa takémuto lovu, len to stojí omnoho viac úsilia a námahy pri hľadaní tých správnych lokalít. Pri ich vyhľadávaní sa riadim veľkosťou toku, odľahlosťou revíru a menším rybárskym tlakov. Silný rybársky tlak a spôsob lovu „chyť a pusť" vyškolí ryby tak, že sú ostražité voči zlému a neprirodzenému vedeniu umelých nástrah. Pstruhy si síce môžu nástrahy prezerať, častokrát ju sledujú aj niekoľko metrov, avšak bez zjavného náznaku o útok. Klasicky vedené nástrahy bývajú veľkými pstruhmi často ignorované. Dobrým vodítkom pri hľadaní vhodných riek môžu byť takisto aj revíry v organizáciach s malým počtom členov a veľkým počtom kilometrov pstruhových vôd. Veľmi dobré skúsenosti mám pri love pstruhov aj s niektorými kaprovými revírmi susediacimi tesne pod pstruhovými úsekmi. Tie môžu hostiť v súčasnosti tie najväčšie pstruhy, ktoré tu dokážu skryto a nepozorovane prežívať dlhú dobu a dorásť do skutočne zaujímavých rozmerov. Často sa potočáky dajú nájsť v kaprových revíroch tam, kde ich ani nikto neočakáva. Pár ľudí, ktorí odhalia toto tajomstvo, dokáže dlhodobo profitovať z týchto znalostí. Ďalším zaujímavým tipom môžu byť niektoré sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, kde celoročne chladná a prekysličená voda pstruhom dokonale vyhovuje, či niektoré nížinné meandrujúce potoky zarezané medzi poliami na juhu Slovenska.

 

02

 

Pstruh potočný je stanovištnou rybou a väčšie kusy sa často zdržiavajú v najlepšie chránených a potravou zásobených miestach. Menšie ryby sa musia uspokojiť s menej úživnými stanovišťami. Pokiaľ nerešpektujú túto hierarchiu, sú napádané a veľmi rýchlo vyhnané väčšími jedincami. Pstruhy milujú skryté miesta, poskytujúce im pocit bezpečia. Sú to rôzne nerovnosti na dne, nízko naklonené konáre ponad vodnú hladinu, podmyté brehy či medzery medzi porastami vodných rastlín. V meandroch potokov a menších riečok dokáže prúd vody vytvoriť tie najzaujímavejšie miesta, ktoré sú prirodzenými úkrytmi pstruhov. Často sa v takýchto miestach chytí aj väčšia ryba. Uloviť ju tu však nemusí byť vôbec jednoduché. Nástrahu je často nutné spustiť až do tesnej blízkosti podmytých koreňov. Pstruh mnohokrát nezaberie hneď a nedôverčivo sleduje nástrahu až do plytčiny, kde na ňu na poslednú chvíľu zaútočí. Preto musíme byť pripravení na takýto útok aj tesne pod našimi nohami. Pomôcť môže aj lov v takýchto miestach v skorých ranných hodinách alebo podvečer, kedy môže byť pstruh vytiahnutý práve ďalej od prekážok v plytšej vode.

Na každú opatrnú rybu máme maximálne jeden až dva pokusy. Nie nadarmo sa hovorí, že pstruh je rybou prvého hodu. Keď zle nahodíme, záberu sa nedočkáme väčšinou ani v nasledujúcich hodoch a ryby si zbytočne poplašíme. Pstruh je ryba, ktorá nástrahu raz okuká alebo sa na ňu chytí, no druhý raz sa ňou už málokedy nechá oklamať.

 

03

 

Pri mojich cestách za veľkými pstruhmi sa skôr snažím vyhľadávať väčšie, dostatočne členité vody. Lov na malých potokoch môže byť síce veľkou zábavou, no na väčšiu rybu tu natrafíme len ojedinele. Každá voda má svoje potravné a rastové kapacity pre pstruhy a na veľký kus narazíme skôr na väčších riekach s dostatočným prietokom vody aj počas leta a s množstvom potravy pre ryby. Pstruhy sú dravci so všetkých, čo k tomu patrí. Živia sa pestrou potravou a tak sa niet čo čudovať, že keď sa im naskytne možnosť uloviť si rybku, patrične ju aj využijú. Preto u mňa už dlhodobo pri ich love v úspešnosti vedú voblery. Je to jednak kvôli ich veľmi realistickému vzhľadu prirodzenej potravy a za druhé kvôli ich variabilite a neuveriteľne širokým možnostiam pri ich vedení a prezentácii.

 

04

 

Prekvapiť pstruha nástrahou je tou najlepšou cestou k úspechu – nenápadne mu splaviť vobler k jeho úkrytu, nahodiť tesne k brehu ku koreňom a okamžite ho zanoriť, pridržiavať ho na mieste v predpokladanom úkryte v zornom poli ryby, to všetko sú možnosti, ako oklamať aj starú a skúsenú rybu. Najradšej používam štíhle typy voblerov typu minnow. Pri silnejšom prúde a hlbšej, prípadne podkalenej vode sú vhodné voblery s dlhšou lopatkou a agresívnejším chodom, ktoré nájdu uplatnenie hlavne pri love proti prúdu, kde umožňujú zastavením navíjania zotrvať s nástrahou na mieste v blízkosti prekážky a dať tak pstruhovi dostatok času na útok. Agresivita chodu nástrahy býva priamo úmerná aktivite rýb. Pri slabšej aktivite rýb použijem vobler s jemnejšou prácou a naopak pri zvýšenej aktivite rýb si môžeme dovoliť agresívnejšie chodiace nástrahy. Voblery najčastejšie používam v dĺžkach okolo 5 cm, ale veľkému pstruhovi nebude robiť žiadny problém ani nástraha s dĺžkou okolo 10 cm. Pri love pstruhov v čistých vodách používam najčastejšie prírodne sfarbené nástrahy, aj keď niekedy môže prekvapiť a pomôcť k úlovku potočáka agresívnejšia farba. Vobler pri love v rýchlo tečúcich vodách musí byť stabilný a prúd ho nesmie vyvracať a vynášať ku hladine. K vydráždeniu pstruhov často pri tomto vedení pomôže aj zmenu smeru vedenia nástrahy. Nakoľko sú pstruhy na našich vodách stále viac nedôverčivejšie, treba skôr zamerať našu pozornosť na používanie voblerov menších rozmerov, ku ktorým sa aj pstruhy väčších rozmerov správajú s väčšou dôverou. Vobler patrí k najúčinnejším, najčastejšie používaným a najobľúbenejším pstruhovým nástrahám u mnohých rybárov. Existuje niekoľko spôsobov ich vedenia, ktoré je potrebné ovládať a ich správnym využitím a vhodnou kombináciou dosahovať pravidelné úlovky pstruhov.

K ďalším často používaným nástrahám pri love pstruhov potočných patria rotačné blyskáče, plandavky a gumené nástrahy. Ich účinnosť býva závislá od podmienok na lovisku, tlaku na vodu zo strany rybárov a mnohých iných faktorov. Preto ich správny výber podlieha mnohých kritériám, ktoré musí rybár zohľadniť. Pokiaľ nie je voda veľmi hlboká a prúd príliš silný, môže byť dobrou voľbou použitie menej tradičných gumených nástrah, ako sú napr. rôzne napodobeniny červov, tzv. wormy. Súčasný trh ich ponúka už dostatočné množstvo rôznych veľkostí a tvarov. Ideálne je vodiť ich na čo najmenej zaťažených jigových hlavičkách a splavovať ich dole prúdom.

 

05

 

Počas sezóny, keď už tlak zo strany rybárov na pstruhové revíry opadne a pri vode je väčší kľud, môže byť vhodnou príležitosťou, ako sa dostať na kobylku veľkým pstruhom využitie obdobia letných prudkých búrok. Pri rýchlom zvýšení hladiny a zakalení vody prestávajú byť aj veľké exempláre pstruha tak ostražité, ako pri bežnom stave vody. Je to pre ne príležitosť, ako si rýchlo naplniť bruchá a tak ju naplno využívajú. Strácajú obozretnosť a práve preto je toto čas, kedy môžeme uloviť naozaj pekné pstruhy. Stačí byť v správny čas na správnom mieste, správne vedenie a vhodne ponúknutá nástraha. Najmä na menších riečkach tak, ako rýchlo toto zakalenie vody príde, rovnako rýchlo sa potom voda aj vyčistí. Pár hodín po búrke už môže byť voda opäť čistá a my si musíme počkať na ďalšiu vhodnú príležitosť. Ryby začínajú byť s čistiacou sa vodou opäť opatrnejšie a vracajú sa späť do svojich úkrytov, kde už nemusí byť tak jednoduché dostať sa k nim s našou nástrahou.

 

06

 

Pri cielenom love zameranom na veľké pstruhy nie je priestor pre jemné náčinie. Chyby sa tu neodpúšťajú a rybu, ktorá sa nám počas zdolávania vypne, už nikdy nemusíme prinútiť opätovne k záberu. Akcia prúta nemusí byť úplne rýchla, musí stlmiť agresívne výpady pstruha aj v ťažkom teréne a často na veľmi malú vzdialenosť. Vlasec kľudne použijem hrubšieho priemeru s dostatočnou rezervou pri zdolávaní. Hrubší vlasec nás môže limitovať hlavne pri love s gumenými nástrahami na ľahkých hlavách, kedy ich vedenie nie je ideálne a sťažuje splavovanie gumy. Celú vec ešte sťažuje mnohokrát neprístupné lovisko, ktorým môže byť neveľká prudká riečka s krištáľovo čistou vodou, s naplavenými spadnutými stromami, plná prekážok, s nedostupnými, podomletými alebo strmými brehmi, s hradbou kríkov, žihlavy a bodliakov chrániacich prístup k vode. Stretnutie s veľkým pstruhom v takejto malej vode, ktorý sa silou a kondíciou vyrovná akejkoľvek inej rybe, je silným zážitkom aj pre skúseného lovca. Vyhrať boj, ktorý sa odohráva obvykle na niekoľkých metroch sa nedá porovnávať so zdolávaním žiadnej inej ryby.

 

07

 

Spôsob lovu „chyť a pusť" je v dnešnej dobe dôležitou súčasťou lovu pstruhov. Zachovanie zdravých kusov pstruha obmedzením ich zabíjania umožňuje, aby tieto ryby dorástli do väčších rozmerov a rovnako to napomáha udržiavať životaschopnú populáciu so zastúpením všetkých ročníkov bez nového nasádzania. Pustenie pstruha by malo byť podľa možnosti čo najrýchlejšie po zbavení od háčika. Pred uchopením ryby do rúk by sa tieto mali vždy dopredu dostatočne navlhčiť, aby sa uchránil ochranný sliz. Ryba by sa pri púšťaní späť do vody mala podržať dostatočne dlho hlavou proti prúdu v čistej, dobre okysličenej vode, pokiaľ znovu nezíska silu stratenú v boji. Ryba je pripravená odplávať, akonáhle začne silnejšie hýbať chvostom. Želám vám veľa úspechov pri love tejto našej nádhernej ryby a dobrý štart do novej pstruhovej sezóny.

Peter Zachar

 

Partner

Reklamný prúžok
Libra Lures

Partner

Reklamný prúžok
DAIWA CORMORAN - generálny sponzor slovenskej prívlačovej reprezentácie

Partner

Reklamný prúžok
OukroFishing

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Reklama

Reklamný prúžok